rychlý kontakt
tel. 606 609 077 | 608 781 888
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Technické pojmy - Krbová kamna

AUTOMATICKÝ REGULÁTOR PRIMÁRNÍHO SPALOVACÍHO VZDUCHU

Jedná se o podpůrné technické řešení pro krbová kamna s výměníkem zvyšující jejich bezpečnost proti přetopení. Tento bezpečnostní prvek předepisuje norma ČSN EN 13 240 pro teplovodní výměníky s výkonem nad 7,5 kW.
Technické řešení spočívá v tom, že přívod primárního vzduchu je osazen speciální termostatickou kapilární klapkou, která umožňuje jeho uzavření v případě, kdy nedojde ze strany obsluhy k mechanickému uzavření přívodu primárního vzduchu pomocí ručního regulátoru. Klapka pomocí čidla, umístěného v jímce tělesa výměníku, reaguje na zvyšující se teplotu vody a plně se uzavře při teplotě 95°C, čímž znemožní primárnímu vzduchu podporovat spalování v topeništi kamen.

Je však nutné vědět, že tento regulátor neslouží jako jediná a 100% pojistka proti přetopení! Jedná se pouze o předepsaný a podpůrný regulátor pro omezení spalování.

AUTOMATICKÁ REGULACE SEKUNDÁRNÍHO SPALOVÁNÍ VZDUCHU

Je nadstandardní výbavou některých typů kamen. Funguje na principu plynulé regulace spalovacího procesu kapilární klapky. Pomocí regulátoru primárního přisávání vzduchu si nastavíte požadovaný výkon.
Přísun sekundárního vzduchu je pak automaticky řízen kapilární klapkou umístěnou na zadní straně kamen. Dosáhnete tak optimálního hoření a nízkých emisních hodnot, čímž kamna příznivě působí na životní prostředí.

ČSN EN 13 240, ČSN EN 13 229

Krbová kamna nebo krbová kamna s výměníkem, která nejsou označena značkou ČSN EN 13 240, nemusí vždy splňovat předepsané normy v ČR a může se stát, že u nás nemohou být provozována. Proto je vždy lepší si nechat takový výrobek posoudit od kvalifikované osoby oprávněné k jeho napojení na komín nebo otopného systému. Krbové vložky naproti tomu musí splňovat normu ČSN EN 13 229.

EXTERNÍ PŘÍVOD VDUCHU

Dnes již velmi vyhledávané technické řešení přívodu spalovacího vzduchu do krbových kamen a krbových vložek.
Někdy bývá označován i jako centrální přívod vzduchu (CPV). Krbová kamna nebo krbové vložky vybavená touto technickou vymožeností se hodí především do nově zrekonstruovaných domů, do nízkoenergetických či pasivních staveb.
Pro přísun vzduchu pro spalování se nejčastěji využívá otvor v zadní části topidla. Po připojení trubice dochází k přisávání vzduchu z venkovních prostor. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti, kde jsou krbová kamna , krbové vložky či krb umístněna.

PRIMÁRNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

Základním spalovacím vzduchem, přiváděným pod rošt topeniště, je vzduch primární. Ten velmi výrazně ovlivňuje spalování a tím i samotný výkon krbových kamen. Je důležitý především při roztápění kamen, kdy musí být zcela otevřen.

SEKUNDÁRNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

Nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva a ekobriket, který výrazně ovlivňuje kvalitu emisí, je vzduch sekundární. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během hoření. Přes průduchy regulátoru je nasávaný vzduch rozváděn dále do topeniště a to zejména podél skla dvířek, čímž dochází k jeho "oplachu" a v případě, že používáte doporučované palivo s odpovídající vlhkostí, zabraňuje i jeho špinění. Regulátor sekundárního přísunu vzduchu nalezneme většinou v horní části kamen buď nad dvířky nebo v pícce.

TERCIÁLNÍ SPALOVÁNÍ

Někdy také nazývané jako "dvojí spalování" je spalovacím procesem zužitkovávajícím zbytkových hořlavých plynů, které by za jiných okolností odešly nevyužity se zplodinami komínem. Přívod terciárního vzduchu u krbových kamen je vedený po bocích spalovací komory. Systém využívá vzduchu vedeného kanálky podél spalovací komory, kde se předehřeje na vysokou teplotu, čímž podpoří kvalitnější spalování. Toto řešení umožňuje přirozené zásobování plamene v odpovídajícím místě podle stávající potřeby a fáze hoření. Nejvýrazněji jeho funkci poznáme prostřednictvím "bočních" plamínků v horní části spalovací komory (nad plamenem). Celý systém zvyšuje celkovou účinnost kamen, což v konečném důsledku přináší nižší spotřebu paliva.

VYCHLAZOVACÍ SMYČKA

Krbová kamna s výměníkem musí mít vždy zajištění pro případ výpadku elektrického proudu. Pohodlným způsobem, jak zabránit přetopení kamen s výměníkem je doplnění vychlazovací smyčky do výměníku. Řešení pomocí vychlazovací smyčky doporučí zajisté každý topenář či odborník, který bude krbová kamna s výměníkem zapojovat. V případě, že dojde k výpadku elektrického proudu a začne docházet k jeho přehřívání, teplotní čidlo otevře ventil a do vychlazovací smyčky začne proudit studená voda, která ochladí vodu ve výměníku a zabrání jeho přehřátí. Tento systém lze využít jen tehdy, máte-li napojení na stálý vodovodní řád.

VYJÍMATELNÝ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍK

Krbová kamna s výměníkem značky HAAS+SOHN mají vyjímatelný teplovodní výměník. Některá krbová kamna s výměníkem, která jsou na trhu nabízena, mají teplovodní výměník pevně přivařen na kamna. Krbová kamna s výměníkem značky HAAS+SOHN však mají tu výhodu, že na přechodnou dobu můžete přestat topit. Teplovodní výměník jednoduše odšroubujete a místo něj dosadíte záslepný člen (tzv. záslepka). Jedná se o zcela jednoduchou záležitost. Praktická výhoda spočívá také při případném servisu teplovodního výměníku v případě, že dojde k jeho poškození.

INSTALACE TEPLOVODNÍHO VÝMĚNÍKU

Zapojení teplovodního výměníku do topné soustavy musí provádět odborná firma. Přitom je důležité, aby byla vyřešena ochrana výměníku proti přetopení (vaření vody). Vedle samozřejmého zapojení bezpečnostního tlakového ventilu je dobré ochránit topnou soustavu i proti výpadku elektřiny, při kterém by došlo k zastavení oběhového čerpadla a tím by se výměník přestal chladit, začal by vařit a mohl by se poškodit. To lze řešit mnoha způsoby. Například zapojením elektrického oběhového čerpadla přes náhradní zdroj elektřiny (tzv. UPS). Nebo ještě lépe použitím bezpečnostního ventilu, který samočinně a bez potřeby elektřiny zamezí přetopení výměníku.

Články - informace!

Návody k použití a technické listy

Hledat technické listy a návody k použití

Zadejte název nebo typ výrobku

Doporučujeme:

HAAS+SOHN Treviso II - hnědé kachle

Fotografie zboží: HAAS+SOHN Treviso II - hnědé kachle | eshop KAMNA-KKS.cz

27393.00 Kč |  28240.00 Kč | sleva: 3%

více informací

slovník technických pojmů

SEKUNDÁRNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

Nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva a ekobriket, který výrazně ovlivňuje kvalitu emisí, je vzduch sekundární. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během h...


logo fb MENU:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© KAMNA-KKS.cz | 2015