0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

STOP GAS SYSTEM plynová propichovací kartuše 190g

50 

Popis produktu

Kartuše 190 g propichovací STOP GAS SYSTEM
Plyn butan v propichovacích kartuších pro plynové hořáky a vařiče. Kartuš s bezpečnostím ventilem.

hmostnost zkapalněného plynu: 190 gobjem zkapalněného plynu: 360 ml

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

 

Parametry

Katalogové číslo: 8004220015877 Kategorie:
crossmenu