rychlý kontakt
tel. 606 609 077 | 608 781 888
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Solární systémy

Krbová kamna s výměníkem je možné propojit se solárním systémem – solární panely, topení, ohřev TUV, akumulační nádrže. Kompletní poradenství a montáž zajistíme prostřednictvím našeho partnera. Využití solární energie je pro Vaše úspory.

V případě zájmu o solární systém Vás prosíme o zaslání informací.
Pro zaslání informací k objektu a vytvoření nabídky solárního systému doporučujeme vyplnit,
poptávkový formulář
- vyplňte co nejvíce Vám známých informací a přesnou adresu.
- v případě novostavby je ideální poslat projektovou dokumentaci na info@msolartop.cz

Bude Vám vytvořena odhadní cenová nabídka (CN), ve verzi TOP LINE i výpočet návratnosti v programu SUNTIWARE. Doporučujeme navštívit i reference, které jsou pravidelně doplňovány o nové instalace www.msolartop.cz/rubriky/reference

TOP LINE - deskové kolektory SUNTIME českého výrobce f.Propuls Solar Pardubice.
ECO LINE - deskové kolektory ENSO polského výrobce f.Ensol.Vynikající parametry, kvalitní zpracování,nižší cena.
Novinka od 05/2012 - zařazeno jako odezva na výrobky z Turecka,Řecka,Číny s nízkou cenou, ale většinou nekvalitním zpracováním a výkonem.
VACU LINE - trubicové kolektory Kloben italského výrobce f.Kloben.Vynikající výkony ,vhodné hlavně pro novostavby s přitápěním.
Je možnost i osobní konzultace na místě instalace.

Nová zelená úsporám - aktuální informace o NZU:

1. Vyšší motivace – zavedení podpory(dotace) na zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 – solární systémy ( 5 000 Kč ).
2. Zrychlení registrace žádosti o podporu na Státním fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP). V případě dodání dodané žádosti o podporu bez chyb je zpracováno do 3 týdnů.
3. Snížení administrativní zátěže – menší počet dokumentů vyžadovaných k podání žádosti, zrušení nutnosti ověřených podpisů na vybraných dokumentech (např. plná moc),
Faktury mohou být nově vystaveny i na jiného spoluvlastníka žadatele.
Z procesu schvalování žádosti bylo vypuštěno posuzování žádostí Radou SFŽP ČR. ( rada zasedala nepravidelně)
4. Vyjádření stavebního úřadu je potřeba u žádostí podávaných po realizaci.
K žádosti podávané před realizací solárního systému se dokládat nemusí.
Vyjádření stavebního úřadu pak musí být doloženo až po zrealizování solárního systému spolu s fakturami a dalšími podklady.
5. Navýšení dotace o 10% pro žadatele s Moravskoslezského a Ústeckého kraje
6. Dotace na ohřev TV – 40% z uznatelných nákladů max. 35 000 Kč (+ 10% 38 500 Kč).
7. Dotace na ohřev TV a přitápění – 40% z uznatelných nákladů max. 50 000 Kč (+ 10% 55 000 Kč).
8. Upozornění pro zájemce o solární ohřev TV a přitápění – dosahujeme potřebných parametrů i se 3 kolektory. Instalace je tím cenově dostupnější a po vyplacení je možnost rozšíření o 2 kolektory na kompletní systém.

Harmonogram I. Výzvy
Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2014 do 12:00 hodin !!!
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč
Aktuální stav žádostí NZÚ:

Stav ke dni: 20. 10. 2014. podáno 2 762 žádostí vyčerpána částka 534 000 000,- Kč
Aktuální stav finančních prostředků na účtu Nová zelená úsporám je více než 1,3 miliardy korun českých (1 366 000 000,- Kč).

Jak tedy postupovat v případě zájmu o řešení.

S ohledem na termín ukončení příjmu žádostí 31.12.2014. upozorňujeme na poslední možný termín pro Vás jako zájemce, o zpracování projektové dokumentace a na autorizování projektové dokumentace pro aktuální výzvu dotačního programu Nová zelená úsporám.
Zpracování projektové dokumentace a evidenci žádosti objednávejte do 10. 12. 2014 (pátek) do 24.00 hodin !!!
Termíny stanovujeme pro vyčlenění dostatečného časového prostoru na získání podkladů od žadatele a dodavatele a zvládnutí všech potřebných procesů.
Evidenci žádosti do programu Nová zelená úsporám je třeba stihnout do 31. 12. 2014 (pátek) do 12.00 hodin !!!

V případě zájmu Vám přepracujeme cenové nabídky, dle aktuálních cenových a dotačních podmínek. Většinu informací najdete na webových stránkách www.msolartop.cz


Články - informace!

Návody k použití a technické listy

Hledat technické listy a návody k použití

Zadejte název nebo typ výrobku

Doporučujeme:

HAAS+SOHN Treviso II - hnědé kachle

Fotografie zboží: HAAS+SOHN Treviso II - hnědé kachle | eshop KAMNA-KKS.cz

27393.00 Kč |  28240.00 Kč | sleva: 3%

více informací

slovník technických pojmů

TERCIÁLNÍ SPALOVÁNÍ

Někdy také nazývané jako "dvojí spalování" je spalovacím procesem zužitkovávajícím zbytkových hořlavých plynů, které by za jiných okolností odešly nevyužity se zplodinami komínem. Přívod terciárního vzduchu u krbových kamen je vedený po bocích spalov...


logo fb MENU:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© KAMNA-KKS.cz | 2015