rychlý kontakt
tel. 606 609 077 | 608 781 888
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Solární systémy

Krbová kamna s výměníkem je možné propojit se solárním systémem – solární panely, topení, ohřev TUV, akumulační nádrže. Kompletní poradenství a montáž zajistíme prostřednictvím našeho partnera. Využití solární energie je pro Vaše úspory.

V případě zájmu o solární systém Vás prosíme o zaslání informací.
Pro zaslání informací k objektu a vytvoření nabídky solárního systému doporučujeme vyplnit,
poptávkový formulář
- vyplňte co nejvíce Vám známých informací a přesnou adresu.
- v případě novostavby je ideální poslat projektovou dokumentaci na info@msolartop.cz

Bude Vám vytvořena odhadní cenová nabídka (CN), ve verzi TOP LINE i výpočet návratnosti v programu SUNTIWARE. Doporučujeme navštívit i reference, které jsou pravidelně doplňovány o nové instalace www.msolartop.cz/rubriky/reference

TOP LINE - deskové kolektory SUNTIME českého výrobce f.Propuls Solar Pardubice.
ECO LINE - deskové kolektory ENSO polského výrobce f.Ensol.Vynikající parametry, kvalitní zpracování,nižší cena.
Novinka od 05/2012 - zařazeno jako odezva na výrobky z Turecka,Řecka,Číny s nízkou cenou, ale většinou nekvalitním zpracováním a výkonem.
VACU LINE - trubicové kolektory Kloben italského výrobce f.Kloben.Vynikající výkony ,vhodné hlavně pro novostavby s přitápěním.
Je možnost i osobní konzultace na místě instalace.

Nová zelená úsporám - aktuální informace o NZU:

1. Vyšší motivace – zavedení podpory(dotace) na zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.3 – solární systémy ( 5 000 Kč ).
2. Zrychlení registrace žádosti o podporu na Státním fondu životního prostředí ČR (dále jen SFŽP). V případě dodání dodané žádosti o podporu bez chyb je zpracováno do 3 týdnů.
3. Snížení administrativní zátěže – menší počet dokumentů vyžadovaných k podání žádosti, zrušení nutnosti ověřených podpisů na vybraných dokumentech (např. plná moc),
Faktury mohou být nově vystaveny i na jiného spoluvlastníka žadatele.
Z procesu schvalování žádosti bylo vypuštěno posuzování žádostí Radou SFŽP ČR. ( rada zasedala nepravidelně)
4. Vyjádření stavebního úřadu je potřeba u žádostí podávaných po realizaci.
K žádosti podávané před realizací solárního systému se dokládat nemusí.
Vyjádření stavebního úřadu pak musí být doloženo až po zrealizování solárního systému spolu s fakturami a dalšími podklady.
5. Navýšení dotace o 10% pro žadatele s Moravskoslezského a Ústeckého kraje
6. Dotace na ohřev TV – 40% z uznatelných nákladů max. 35 000 Kč (+ 10% 38 500 Kč).
7. Dotace na ohřev TV a přitápění – 40% z uznatelných nákladů max. 50 000 Kč (+ 10% 55 000 Kč).
8. Upozornění pro zájemce o solární ohřev TV a přitápění – dosahujeme potřebných parametrů i se 3 kolektory. Instalace je tím cenově dostupnější a po vyplacení je možnost rozšíření o 2 kolektory na kompletní systém.

Harmonogram I. Výzvy
Zahájení příjmu žádostí: 1. dubna 2014
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2014 do 12:00 hodin !!!
Alokace finančních prostředků na Výzvu: nejvýše 1 900 000 000,- Kč
Aktuální stav žádostí NZÚ:

Stav ke dni: 20. 10. 2014. podáno 2 762 žádostí vyčerpána částka 534 000 000,- Kč
Aktuální stav finančních prostředků na účtu Nová zelená úsporám je více než 1,3 miliardy korun českých (1 366 000 000,- Kč).

Jak tedy postupovat v případě zájmu o řešení.

S ohledem na termín ukončení příjmu žádostí 31.12.2014. upozorňujeme na poslední možný termín pro Vás jako zájemce, o zpracování projektové dokumentace a na autorizování projektové dokumentace pro aktuální výzvu dotačního programu Nová zelená úsporám.
Zpracování projektové dokumentace a evidenci žádosti objednávejte do 10. 12. 2014 (pátek) do 24.00 hodin !!!
Termíny stanovujeme pro vyčlenění dostatečného časového prostoru na získání podkladů od žadatele a dodavatele a zvládnutí všech potřebných procesů.
Evidenci žádosti do programu Nová zelená úsporám je třeba stihnout do 31. 12. 2014 (pátek) do 12.00 hodin !!!

V případě zájmu Vám přepracujeme cenové nabídky, dle aktuálních cenových a dotačních podmínek. Většinu informací najdete na webových stránkách www.msolartop.cz


Články - informace!

Návody k použití a technické listy

Hledat technické listy a návody k použití

Zadejte název nebo typ výrobku

Doporučujeme:

THORMA BOZEN b béžový

Fotografie zboží: THORMA BOZEN b béžový | eshop KAMNA-KKS.cz

5663.00 Kč

více informací

slovník technických pojmů

SEKUNDÁRNÍ PŘÍVOD VZDUCHU

Nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva a ekobriket, který výrazně ovlivňuje kvalitu emisí, je vzduch sekundární. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během h...


logo fb MENU:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© KAMNA-KKS.cz | 2015