0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Meva plynová kartuše 227g

81 

Popis produktu

Meva plynová kartuše 227g
hmotnost: 227 g Plynová kartuše MEVA vhodná do různých přenosných plynových vařičů.
UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

 

Parametry

Katalogové číslo: 5060006140075 Kategorie: , ,
Výrobce:MEVA
crossmenu