0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

0
0 položek

Žádné produkty v košíku.

Meva plynová kartuše 190g

37 

Popis produktu

Meva plynová kartuše 190g
Meva KP02001 propichovací jednorázová kartuše plněná butanem, hmotnost 190 g.
Rozměry:

průměr 90 mm
výška 90 mm

UPOZORNĚNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti

H220 – Extrémně hořlavý plyn
H280 – Obsahuje plyn pod tlakem, při zahřátí může explodovat

Doplňující informace

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí
P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení
P377: Hasení unikajícího plynu: Nehaste, pokud únik nelze bezpečně zastavit!
P381: V případě úniku odstraňte všechny zdroje možného zapálení
P410+P403: Chraňte před slunečním zářením. Skladujte na dobře větraném místě

 

Parametry

Katalogové číslo: 8590584575510 Kategorie: , ,
Výrobce:MEVA
crossmenu