rychlý kontakt
tel. 606 609 077 | 608 781 888
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Reklamační řád

ÚVOD

Reklamační řád společně s obchodními podmínkami určuje podmínky prodeje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího kamna-kks.cz a kupujícího. Na prodáváné zboží se vztahuje záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Pokud se na nějaké zboží vztahuje delší záruční doba, musí být uvedena v záručním listu, který je dodán spolu se zbožím.

Pokud zákazník zjistí vadu na dodaném zboží nebo jeho neúplnost (případně nesprávný typ, barvu, počet kusů,) ještě před jeho použitím, musí tuto skutečnost sdělit co možná nejdříve pracovníkům internetového obchodu kamna-kks.cz, nejpozději však do jednoho pracovního dne od data převzetí zboží. V případě reklamace zboží kontaktujte na e-mail info@kamna-kks.cz.

REKLAMACE ZBOŽÍ V ZÁRUČNÍ DOBĚ

Pro vyřízení reklamace je zapotřebí zboží předat k opravě dle předem dohodnutého postupu, ke zboží přiložit řádně vyplněný záruční list, kopii daňového dokladu a dodacího listu, ke zboží uvést písemně úplný popis závady.

Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy zákazník převezme opravené zboží se do zaruční doby nepočítá.
Je-li závada na spotřebiči opravitelná u zákazníka, je zde bezplatně opravena, v opačném případě bude zboží vyměněno na náklady servisního střediska. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběrateli zpět.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

1. Vznikne-li škoda při přepravě zboží. Za vzniklou škodu odpovídá dopravce
2. Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
3. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
4. Zboží bylo poškozeno živly
5. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
6. Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN
7. V případě neoprávněné reklamace budeme nuceni opravu účtovat. Minimální částka za vyřízení takové reklamace je 400,– Kč.


Články - informace!

Návody k použití a technické listy

Hledat technické listy a návody k použití

Zadejte název nebo typ výrobku

Doporučujeme:

THORMA BOZEN b béžový

Fotografie zboží: THORMA BOZEN b béžový | eshop KAMNA-KKS.cz

5663.00 Kč

více informací

slovník technických pojmů

TERCIÁLNÍ SPALOVÁNÍ

Někdy také nazývané jako "dvojí spalování" je spalovacím procesem zužitkovávajícím zbytkových hořlavých plynů, které by za jiných okolností odešly nevyužity se zplodinami komínem. Přívod terciárního vzduchu u krbových kamen je vedený po bocích spalov...


logo fb MENU:

tel.+420 606 609 077
e-mail: objednavky@kamna-kks.cz

Realizace projektu:

WEBNOVELA.cz - tvorba webu

© KAMNA-KKS.cz | 2015